DOMOV

SPECIFIČNOST NAŠEGA PROGRAMA:

  •  poleg ciljev in predlaganih vsebin, ki jih ponuja kurikulum za vsa področja otrokovega razvoja, dajemo poudarek na oblikovanje temeljnih krščanskih vrednot
  •  otroka vodimo k odkrivanju, spoznavanju in občudovanju sveta, ki je zanimiv, skrivnosten, dober, bogat in lep
  •  otroka vzpodbujamo, da odkriva bogastvo, smisel in svetost človeškega življenja, zato življenje spoštujemo in z njim odgovorno ravnamo
  •  pomagamo oblikovati zdrav odnos do sebe in pomoč drugemu
  •  skrbimo za spoštljiv odnos do hrane

To uresničujemo tudi preko dejavnosti:

• poleg rojstnih dni praznujemo godove otrok in zaposlenih

• Miklavževanje (takrat goduje naš vrtec)

• adventno pričakovanje

• postavljanje jaslic in božično veselje nad nad novim življenjem

• kulturni dnevi in prireditve

• dobrodelne akcije v postnem času

• velikonočna skrivnost…

• obiski in skupne delavnice v obeh domovih za ostarele

PRAVICE STARŠEV IN OTROK

Vrtec skrbi za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. Otrokom, vključenim v naš vrtec nudimo možnost za vsestranski razvoj z upoštevanjem pravice do izbire in drugačnosti. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, odgovornost in s postopnim razvijanjem kritičnega duha in osebnih odločitev.

HIMNA MIKLAVŽEVEGA VRTCA

BESEDILO (avtor: ESTERA STOJKO)

Mi otroci smo razigrani,

hodimo v vrtec priznani

tu igramo se, veselimo,

za življenje se pripravljamo.

Rišemo, plešemo,

štejemo, raziskujemo.

Tečemo, molimo,

pojemo, imamo se lepo.

Mi otroci smo razigrani,

hodimo v vrtec priznani

tu igramo se, veselimo,

za življenje se pripravljamo.

TO SMO MI MIKLAVŽEVI OTROCI!