Vesel Božič in srečo novo leto

Nocoj na nebesih vse sija,                                                                            

ker prišel je naš Mesija.

Porodil se je majhni Kralj,

ki življenje nam je dal.

Vesel Božič in srečno novo leto

želimo vsi iz Miklavževega vrtca

Dobrodošli na splet Miklavževega vrtca

Miklavžev vrtec – župnijski vrtec deluje v novih prostorih Medgeneracijskega centra na Šolski poti 1 v Logatcu.

Smo zasebni katoliški vrtec s koncesijo in smo vpisani v Razvid izvajalcev javno veljavnega programa na področju predšolske vzgoje.

SPECIFIČNOST NAŠEGA PROGRAMA:

  •  poleg ciljev in predlaganih vsebin, ki jih ponuja kurikulum za vsa področja otrokovega razvoja, dajemo poudarek na oblikovanje temeljnih krščanskih vrednot
  •  otroka vodimo k odkrivanju, spoznavanju in občudovanju sveta, ki je zanimiv, skrivnosten, dober, bogat in lep
  •  otroka vzpodbujamo, da odkriva bogastvo, smisel in svetost človeškega življenja, zato življenje spoštujemo in z njim odgovorno ravnamo
  •  pomagamo oblikovati zdrav odnos do sebe in pomoč drugemu
  •  skrbimo za spoštljiv odnos do hrane

To uresničujemo tudi preko dejavnosti:

• poleg rojstnih dni praznujemo godove otrok in zaposlenih

• Miklavževanje (takrat goduje naš vrtec)

• adventno pričakovanje

• postavljanje jaslic in božično veselje nad nad novim življenjem

• kulturni dnevi in prireditve

• dobrodelne akcije v postnem času

• velikonočna skrivnost…

• obiski in skupne delavnice v obeh domovih za ostarele

PRAVICE STARŠEV IN OTROK

Vrtec skrbi za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. Otrokom, vključenim v naš vrtec nudimo možnost za vsestranski razvoj z upoštevanjem pravice do izbire in drugačnosti. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, odgovornost in s postopnim razvijanjem kritičnega duha in osebnih odločitev.