Dobrodošli v Miklavževem vrtcu

 

Miklavžev vrtec – župnijski vrtec deluje v  prostorih medgeneracijskega centra doma Marije in Marte  na Šolski poti 1 v Logatcu, v 3. in 6. nadstropju.

Smo zasebni katoliški vrtec s koncesijo in smo vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnega programa na področju predšolske vzgoje. Delo v vrtcu temelji na usmeritvah Kurikuluma za vrtce, izhodiščih Miklavževega vrtca in vzgojno učnih procesih, kjer spodbujamo aktivno vlogo otrok in staršev.

Osnova za izvajanje programa je Kurikulum za vrtce. Trudimo se, da se vsak otrok v našem vrtcu čuti sprejetega in varnega. Vzgoja predšolskega otroka je uspešna takrat, ko starši in vrtec dobro sodelujemo, si pomagamo in sledimo istemu cilju-otroka naučiti samostojnosti, sprejemanju pravil in tradicionalnih vrednot, ki jim sledimo. Prizadevamo si ustvarjati razmere za medsebojno povezovanje in sodelovanje s starši.