OBRAZCI IN INFORMACIJE

 

Mobilne številke za sporočanje:

040 381 130 (pritličje, vse sobe)

040 381 013 (mavrična soba)

 

Vloga za vpis 19-20

Razpis za vpis v vrtec 2019-20

POGODBA O DOLOČITVI MEDSEBOJNIH PRAVIC IN OBVEZNOSTI VRTCA IN STARŠEV – 2019-20.

NIJZ-smernice

NIJZ -priporočila

HIŠNI RED

Izpisnica

Obrazec-rezervacija

Sklep cena programa 19005

Sklep rezervacija 19004

Pravilnik o sprejemu otrok 2019

Glasilo vrtca dec.-feb. 19

Glasilo vrtca sep.-okt. 17

Glasilo vrtca nov.-dec. 17

Glasilo vrtca jan.-feb. 18

 

 

 

 POMEMBNO:

Spoštovani starši,

če še niste, je zadnji čas da to storite. V avgustu je potrebno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca. Tisti, ki imate otroke, ki s septembrom prvič vstopajo v vrtec, oddate vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev ➡️ http://www.mddsz.gov.si/…/dok…/sociala/Obr_8_45_net_2017.pdf

(odločba vam bo, v primeru, da med letom ne bo nobenih sprememb, veljala eno leto, od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018), vsi ostali, ki vam odločba poteče z 31. 8. 2017, pa morate oddati vlogo za ponovno uveljavljanje. ➡️ http://www.mddsz.gov.si/…/vloga_zupjs_ponovno_uveljavljanje…

Vlogi nista enaki in v primeru ponovnega uveljavljanja vam vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev ne bodo sprejeli!

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA SO:

da se zanimajo za otrokov razvoj in se vključujejo v organizirane oblike sodelovanja z vrtcem,
da ob sprejemu otroka v vrtec opozorijo vzgojiteljico na posebnosti otroka, ki so pomembne za njegovo varnost in zdravje,
da na dan vstopa otroka v vrtec vzgojiteljici prinesejo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka in cepljenju po programu,
da upoštevajo navodila in obvestila na oglasni deski,
da redno obveščajo vzgojiteljico o spremembi podatkov (telefonski številki, naslovu..),
da ob izpisu otroka izpolnijo obrazec in upoštevajo 15 dnevni izpisni rok,
da v vrtec pripeljejo zdravega otroka, ki ne ogroža zdravje drugih otrok,
v primeru nalezljivih bolezni to takoj sporočijo odgovorni osebi v vrtcu,
da upoštevajo poslovalni čas in ne zamujajo,
ob prihodu in odhodu iz vrtca zagotavljajo otroku spremstvo staršev ali pooblaščenih oseb,
da redno plačujejo stroške programa, v katerega je otrok vključen.

It's only fair to share...Share on Google+Email this to someoneShare on Facebook