OBRAZCI IN INFORMACIJE

Sklep o določitvi cen programov vrtca_602-2-2023_3.3.2023pdf

POGODBA O DOLOČITVI MEDSEBOJNIH PRAVIC IN OBVEZNOSTI VRTCA IN STARŠEV

Vpis otrok v Miklavžev vrtec in Dan odprtih vrat 2023-24

Razpis za vpis 2023-24

Vloga za vpis 23-24

Izpisnica (novo)

Obrazec-rezervacija

Sklep rezervacija 19004

Pravilnik o sprejemu otrok 2019

 

Mobilne številke za sporočanje:

040 381 130 (pritličje, vse sobe)

040 381 013 (mavrična soba)

POLITIKA ZASEBNOSTI

(evropska uredba 2016/679/EU-GDPR)

Varovanje osebnih podatkov

V primeru, da nam preko spletne strani, po e-pošti, faksu ali drugače ponudite kateri koli osebni podatek, bomo spoštovali vašo zasebnost, skladno s področno zakonodajo in splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov. Naša politika glede varovanja podatkov je naslednja:

  • uporabnike natančno seznanimo s tem, kako in za kaj bomo uporabili podatke, ki jih vpišejo v različne obrazce;
  • podatkov o naših uporabnikih nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih uporabila katera koli tretja oseba;
  • svoje baze za e-obveščanja na novo oblikujemo ob začetku vsakega šolskega leta, preverjamo in ažuriramo, tako da je v njih čim manj naslovov z napakami.

Podatki, ki jih imamo

Podatke ste nam posredovali z izpolnitvijo obrazcev ob vpisu otroka oz. ob začetku novega šolskega leta v pisni obliki oz. nam jih zaupali preko telefona, elektronske pošte ali kako drugače.

Kako uporabljamo vaše podatke

Zbrane osebne podatke uporabljamo za obveščanje in izvajanje storitev ter tekočega poslovanja. Vaš e-poštni naslov lahko uporabljamo za pošiljanje obvestil, povezanih z našimi storitvami, vključno z vsemi obvestili, ki jih zahteva zakonodaja. Če nam pišete po elektronski pošti, lahko shranimo vaša e-poštna sporočila, vaš e-poštni naslov in naš odgovor, zaradi izboljšanja kakovosti naših storitev.

Hranjenje vaših podatkov

Vaše podatke bomo hranili tako dolgo, dokler je vaš račun aktiven ali dokler je to potrebno, da vam zagotavljamo storitve. Vaše podatke lahko hranimo tudi še po tem, ko prenehate uporabljati storitve oz. dokler ne prekličete vašega soglasja. Vaše podatke bomo hranili in jih po potrebi uporabili za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti ali za reševanje morebitnih sporov.

Vaše pravice

Sprejemali bomo vse potrebne ukrepe, da zagotovimo varno obravnavanje osebnih podatkov v skladu s to politiko zasebnosti. Imate pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki jih imamo o vas ter pravico do popravka ali izbrisa vaših podatkov. Prav tako imate pravico omejiti uporabo vaših podatkov in pravico do prenosa na tretjo osebo. Vašo zahtevo o izbrisu ali popravku osebnega podatka nam posredujte na naslov: Miklavžev vrtec – župnijski vrtec, Šolska pot 1, 1370 Logatec ali na e-naslov: miklavzev.vrtec@guest.arnes.si.

Ta politika zasebnosti je bila posodobljena 25. maja 2018

Katalog informacij_9_12_2019__ZD_Logatec

 

 POMEMBNO:

Spoštovani starši,

če še niste, je zadnji čas da to storite. V avgustu je potrebno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca. Tisti, ki imate otroke, ki s septembrom prvič vstopajo v vrtec, oddate vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev ➡️ http://www.mddsz.gov.si/…/dok…/sociala/Obr_8_45_net_2017.pdf

(odločba vam bo, v primeru, da med letom ne bo nobenih sprememb, veljala eno leto, od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018), vsi ostali, ki vam odločba poteče z 31. 8. 2017, pa morate oddati vlogo za ponovno uveljavljanje. ➡️ http://www.mddsz.gov.si/…/vloga_zupjs_ponovno_uveljavljanje…

Vlogi nista enaki in v primeru ponovnega uveljavljanja vam vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev ne bodo sprejeli!

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA SO:

da se zanimajo za otrokov razvoj in se vključujejo v organizirane oblike sodelovanja z vrtcem,
da ob sprejemu otroka v vrtec opozorijo vzgojiteljico na posebnosti otroka, ki so pomembne za njegovo varnost in zdravje,
da na dan vstopa otroka v vrtec vzgojiteljici prinesejo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka in cepljenju po programu,
da upoštevajo navodila in obvestila na oglasni deski,
da redno obveščajo vzgojiteljico o spremembi podatkov (telefonski številki, naslovu..),
da ob izpisu otroka izpolnijo obrazec in upoštevajo 15 dnevni izpisni rok,
da v vrtec pripeljejo zdravega otroka, ki ne ogroža zdravje drugih otrok,
v primeru nalezljivih bolezni to takoj sporočijo odgovorni osebi v vrtcu,
da upoštevajo poslovalni čas in ne zamujajo,
ob prihodu in odhodu iz vrtca zagotavljajo otroku spremstvo staršev ali pooblaščenih oseb,
da redno plačujejo stroške programa, v katerega je otrok vključen.