OBRAZCI IN INFORMACIJE

 RAZPIS ZA SPREJEM OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2018/19

 Na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v Miklavžev vrtec (2011) in Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti predšolske vzgoje med Občino Logatec in vrtcem, direktor Miklavževega vrtca Janez Kompare objavlja razpis za sprejem otrok v vrtec z šolsko leto 2018/19.

 

  1. Vloga za sprejem otroka je dostopna na spletni strani vrtca (miklavzev-vrtec.si), lahko jo oddate osebno, po pošti ali e-pošti.
  2. Vloge bomo sprejemali do vključno 15. aprila 2018 (po tem datumu otroka lahko sprejmemo samo v primeru, če imamo prosta mesta).
  3. O sprejemu otroka novinca v vrtec boste starši oziroma zakoniti zastopniki s strani vrtca obveščeni po 15. aprilu 2018.

Pomočnica direktorja – strokovna vodja vrtca

Ljiljana Gomerčić, prof.

POMEMBNO:

Spoštovani starši,

če še niste, je zadnji čas da to storite. V avgustu je potrebno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca. Tisti, ki imate otroke, ki s septembrom prvič vstopajo v vrtec, oddate vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev ➡️ http://www.mddsz.gov.si/…/dok…/sociala/Obr_8_45_net_2017.pdf

(odločba vam bo, v primeru, da med letom ne bo nobenih sprememb, veljala eno leto, od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018), vsi ostali, ki vam odločba poteče z 31. 8. 2017, pa morate oddati vlogo za ponovno uveljavljanje. ➡️ http://www.mddsz.gov.si/…/vloga_zupjs_ponovno_uveljavljanje…

Vlogi nista enaki in v primeru ponovnega uveljavljanja vam vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev ne bodo sprejeli!

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA SO:

da se zanimajo za otrokov razvoj in se vključujejo v organizirane oblike sodelovanja z vrtcem,
da ob sprejemu otroka v vrtec opozorijo vzgojiteljico na posebnosti otroka, ki so pomembne za njegovo varnost in zdravje,
da na dan vstopa otroka v vrtec vzgojiteljici prinesejo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka in cepljenju po programu,
da upoštevajo navodila in obvestila na oglasni deski,
da redno obveščajo vzgojiteljico o spremembi podatkov (telefonski številki, naslovu..),
da ob izpisu otroka izpolnijo obrazec in upoštevajo 15 dnevni izpisni rok,
da v vrtec pripeljejo zdravega otroka, ki ne ogroža zdravje drugih otrok,
v primeru nalezljivih bolezni to takoj sporočijo odgovorni osebi v vrtcu,
da upoštevajo poslovalni čas in ne zamujajo,
ob prihodu in odhodu iz vrtca zagotavljajo otroku spremstvo staršev ali pooblaščenih oseb,
da redno plačujejo stroške programa, v katerega je otrok vključen.

SKLEP

Vloga za sprejem 18

Letak 2016

Izpisnica

Pravilnik o sprejemu otrok ’11

Obrazec-rezervacija

Pogodba starši-vrtec 2016

Glasilo vrtca sep.-okt. 17

Glasilo vrtca nov.-dec. 17

Glasilo vrtca jan.-feb. 18

 

 

 

It's only fair to share...Share on Google+Email this to someoneShare on Facebook